Ma ünnepeljük Szent Mária Magdolna napját

Névnapom alkalmából megosztok Olvasóinkkal egy olyan bibliai tételt, amit sajnálatos és lássuk be, elég aljas és manipulatív módon elhallgatnak a katolikus egyházban, védőszentemmel (akinek nevével megajándékoztak megboldogult szüleim) Mária Magdolnával kapcsolatban. A hagyomány szerint Mária Magdolna nem sokkal Krisztus mennybe menetele után útnak indult, hogy hirdesse Krisztus igazságát. Miután bejárta egész Itáliát, újév alkalmából Rómában, […]

Olvassa tovább

Aki ott állt, mert egyebet nem tehetett: emlékezés Luther Mártonra

A reformáció jelentése: visszatérés Istenhez. Október 31-e a reformáció emléknapja. Luther Márton 1517-ben ezen a napon szegezte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Legfontosabb elvei között szerepelt „az ember egyedül csak a hit által üdvözül, nincs különbség világi ember és pap között”. Luther Mártont (1483-1546) szokták a reformáció atyjának nevezni, aki Eislebenben született, egy […]

Olvassa tovább

Krisztusok és latrok

Krisztusok és latrok Nemrég került hozzám egy kézirat-paksaméta, egy elhunyt lelkész egybegyűjtött prédikációinak gyűjteménye, melyből kötet készül majd s megkértek, szerkesszem ezt meg. Igazi lelki kincs ez a paksaméta, egy tiszta lelkű, erős hitű, Krisztust kereső, erdélyi magyar lelkész élettörténetének prédikációja valójában, melyből kiviláglik egész erdélyi társadalmunk hite és hitetlensége… csalódása és csodavárása ott a […]

Olvassa tovább

A Vatikán titkai

A Vatikán titkai Inkvizítorok, boszorkányok és Isten nevében elkövetett tömeggyilkosságok   A római katolikus egyház évszázadokon keresztül máglyával, kínzásokkal, lelki terrorral, tilalmakkal és cenzúrával üldözte az úgynevezett hitetleneket és a hitehagyókat. Ennek dokumentumai, a római központi inkvizíció aktái egészen 1998. január 22-ig a Vatikán leginkább őrzött titkai közé tartoztak. Akkor ugyanis Joseph Ratzinger bíboros, a […]

Olvassa tovább

A tizenharmadik tanítvány: a magdalai Mirjam

A tizenharmadik tanítvány: a magdalai Mirjam A bibliai bűnös asszony vagy a tizenharmadik tanítvány?   Mária Magdolnát a Názáreti Jézus egy megkülönböztetett tanítványaként említik mind a kanonikus Új Testamentumban, mind a különböző Apokrif Evangéliumokban. A római katolikus és az ortodox egyház, illetve az Anglikán Közösség szentnek tekinti, július 22-én tartják az ünnepét. A keresztény gnosztikus […]

Olvassa tovább

A reverenda titkai

A reverenda titkai  Szemelvények a cölibátus történetéből   Az elmúlt években egyre több szó esik nemcsak egyházi, de világi közegekben is, foleg a média hatására a papi nőtlenségről, a cölibátusról. A még mindig tabuként kezelt egyházi szabályzat az elmúlt hónapokban azonban többnyire a médián keresztül kiszivárgott katolikus papok által elkövetett szexuális bűncselekmények révén került szóba. […]

Olvassa tovább