Szarvashibák

Hírek Vélemény

Sokan felhördültek, kedves sorstársaim, a hírre, hogy román képviselők június 4-ét ünnepé akarják nyilvánítani! Számukra nyilván ünnep, nekünk, magyaroknak pedig gyásznap! Vagy mégsem?

Hogy kinek az ötletére, de a magyar kormány a „nemzeti összetartozás napjává” nyilvánította a trianoni döntés gyásznapját!

Mit ad Isten, vagy inkább más, úgy néz ki, hogy eljön az idő, a román-magyar együttünneplésre! Lesz evés, ivás, táncolás, nyilván a románok örömükbe és mi magyarok… „Sírva mulat a magyar” a közmondás szerint! Most legyen hát, hogy „mulatva gyászol a magyar!” Hogy vannak akik beleélik magukat a nagy változásba, azt már láttuk a köröstárkányi, nagypénteki megemlékezésen. Tiri-tarka ruhák, tánc (mondták allegorikus, a hozzá nem-értőknek), mindez nagypénteken vallási és történelmi gyásznapon!

Maradva a közös ünnepnél „lesz nagy nemulass” ha az ünneplők netalán összetalálkoznak, és lesz nagy magyar-román összeborulás! Kell, kellett ez nekünk? Sajnos már annyi magyar nemzedéknek gyásznap a trianoni diktátum napja, értelemszerűen tenném hozzá, és most tessék, ünnepelhetünk, együtt, ha a románok is azt akarják, és miért ne akarnák. Nagy szarvashiba, nem az ő részükről! Hiszen Erdélyt, 1920. június 4-én, Trianonban csatoltatták Romániához!
És ha ez nem elég, itt az újabb szarvashiba!

Múlt évben, amikor a román állam centenáriumát ünnepelte, ünnepeltette, a gyulafehérvári nyilatkozat kapcsán (1918.dec.1), úgy a magyar média, mint a magyar politikusok belementek, a játékba, jobban mondva besétáltak, bevitték magukat a csapdába!

Elkezdtek hivatkozni az illető nyilatkozatra, mintha valójában az lenne Románia megalakulásának alapokmánya. Pedig nem így van! Igen, Romániának sokat jelent! Növeli a román emberek önbizalmát, öntudatát, hogy lám, lám milyen nagy tettet hajtottak végre annak idején az elődök!

De, nem kötelezi, nem kötelezheti őket semmire. A nagyhatalmak döntöttek és nem december elsején és nem Gyulafehérváron! Magyarként dec.1. Gyulaférvárra hivatkozni enyhén szólva naivság, Trianon gyásznapját ünnepeltetni a csendes gyász, emlékezés helyett, nem tudom micsoda. Mások biztosan tudják!

Gábor Ferenc, Tárkány

Print Friendly, PDF & Email
Ladányi-Szőke Mária Magdolna
Nagyváradi író, újságíró