Ismét gúnyt űztek a váradi magyarokból Bolojánék, hiába a magyar tanácsos az asztalvégén

Hírek Vélemény

Úgy tűnik, Nagyváradon (Partium, Románia) a hatalmon levő nemzeti liberális önkormányzat képtelen egy elfogadható magyarsággal megírt feliratot kihelyezni közterületre, annak ellenére, hogy a nagy városrom-Boló polgármesternek Ilie Bolojannak egy ideje van magyar tanácsadója, az Erdélyi Magyar Néppárt egyik Bihar megyei vezetőcskéjének, Zatykó Gyulának a személyében. A Bolojan falazó-magyarjának a hivatalos titulusa  „magyarságügyi polgármesteri tanácsadó”, holott a valós szerep amit betölt a Szent László király alapította ősi magyar város önkormányzatában a jelek szerint inkább közelebb áll a kézilány, az alibi-magyar vagy éppen az ügyeletes kisebbségi-bábocska szerephez. Bolojánék ugyanis ismét, sokadára túlugrották a felásottat s helyesírási hibáktól hemzsegő, csúfságnak számító magyar felirattal örvendeztették meg a jó humorral megáldott magyarokat, ugyanis ezen az egész kutyakomédián már csak röhögni érdemes. Meg persze találgatni, hogy direkt csúfságolnak Bolojánék a váradi magyarokkal vagy valóban ennyire degemnerált mindenki a polgármesteri hivatalban, azoki közül, akiknek az lenne a feladatuk, hogy pár szót, nevet helyesen lefordítsanak és leírassanak magyarul? Tanácsoljuk Bolojan „tanácsosának”, hogy szégyellje magát, s ha a talpnyalás mellett marad kis ideje, esetleg szorgalmazza a gyalázatos feliratok kicserélését. A dolog pikantériája azonban az, hogy az a megélhetési pártocska, azaz az EMNP, melynek egyik vezérbi(r)kája Zatykó ugyancsak kiadott ( az RMDSZ mellett) egy nyilatkozatot, amiből az derül ki, ők is felháborítónak tartják a csúfság-feliratokat. Így felmerül több kérdés az eset kapcsán a néppártos tanácsos meg a kis pártocska közleménye kapcsán, hiszen úgy látszik az EMNP-nél nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal, azaz nem tudja jobb nyelv mit is nyal a bal…

Lennebb az RMDSZ és az EMNP idevágó közleményeit olvashatják. Ezekbe legalább kevesebb a helyesírási hiba, mint a Boló féle magyar feliratokon.

A hétfői városi tanácsülésen Bolojan polgármester persze hozta szokott formáját s a tőle már megszokott, nagyképű pimaszsággal jelentette ki, hogy a 45 000 euróba (!!!) kerülő  táblákon “nem olyan tragikusak” a hibák és ő  nem fog ezért egy illetékes elvtársát sem felelősségre vonni. Hogy mi került a mindenféleképpen silány táblákon 45 000 euróba, azóta is ezen tanakodunk…de, hogy nem a korrektor, az egészen biztos!

Szőke Mária

 

 

Pető Dalma nagyváradi önkormányzati képviselő közleménye a Nagyváradon megjelent turisztikai információs táblákon szereplő gyalázatos magyar fordítások ügyében.

Ismét bebizonyosodott, hogy a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal csak (kampány)szlogenek szintjén képviseli a város egynegyedét kitevő magyarságot. Turisztikai irányjelző táblákat helyeztek ki a történelmi belvárosban, amelyeken gyalázatos magyar fordítások szerepelnek. Hiába ül Ilie Bolojan polgármester mellett magyarságügyi tanácsadó Zatykó Gyula néppártos politikus személyében, a hivatalnak mit sem változott a hozzáállása a városalapító magyarsághoz. A helyzetet súlyosbítja, hogy míg korábban a néppártos politikusok minden egyes hibáért valóságos médiakampányt indítottak az RMDSZ ellen, a Szövetség lejáratása érdekében, addig most ők hibát hibára halmoznak (emlékezzünk csak a tavaly augusztus 20-ai rendezvény magyar nyelvű hirdetésére vagy csak román nyelven elkészült Nagyvárad logójára) és úgy tesznek, mintha apró baklövésekről volna szó, elbagatellizálják a problémát és azt mondják, könnyen javítható feliratokról van szó csupán.

Tisztelt Zatykó Gyula! A tavaly augusztus 20-ai botrányt követően, amikor egyik lábáról a másikra állva igyekezett bocsánatot kérni a nagyváradi magyaroktól a városháza tragikomikus magyar fordításai miatt, azt is elmondta, hogy azután rálátása és beleszólása lesz a városban kihelyezendő magyar feliratok tartalmára és nyilván helyesírására. Nos, kedves magyarságügyi polgármesteri tanácsadó úr, a turisztikai irányjelző táblák esetében az ön figyelmét nagyon elkerülhették a magyar feliratok, vagy a szolgálatait olyannyira nem veszik figyelembe a váradi városházán, hogy ismét meg sem mutatták önnek, mi kerül majd ki ezekre a táblákra.

 A sétálóutcán és a Szent László-templom sarkánál kihelyezett háromnyelvű, román magyar és angol szöveg igazítja útba a városba érkező turistákat. De a három felirat sem egyenrangú, a román dominál, sokkal nagyobb betűkkel szedett, mint az alatta elhelyezett magyar és angol felirat.

A magyar elnevezések fordítása újfent orbitális hibákat tartalmaz. Megtudhatjuk, hogy a „Țării Crişurilor Muzeum”, vagyis a Körösvidéki Múzeum merre található, de a hosszú „í” betűs „Zsídó Torténeti Múzeum” felé is elirányít a tábla. Az Szent László tér, vagyis ma Egyesülés tere egyenesen piac lett, méghozzá „Unirii Piac”, a Szigligeti Színház (vagy Regina Maria Színház, ha nekik úgy tetszik) pedig mintha nem létezne, csak az „Állami Szınház” felé irányítják a látogatót. A Kálvária domb, ahol a Gomba étterem is található, és amely a városháza gyalázatos munkálatai miatt több éve le van zárva, csak „Gomba Kíláto”, de elballaghatunk a „Republicii sétány” felé is. Ez magyarul van?

A nagyváradi RMDSZ felháborítónak tartja, hogy ismét ilyen rettenetes, a magyar nyelvet meggyalázó, a váradi magyarságot és a bihari megyeszékhelyre érkező több tízezer magyarországi turistát pedig semmibe vevő feliratok jelenhettek meg.

Hétfőn tartja következő ülését a Nagyváradi Helyi Tanács. Hivatalosan is kérni fogom a javításokat, újból mi kell, helyrehozzuk a hibát!

 Zatykó Gyulától pedig azt kérem, ne használja többé a magyarságügyi polgármesteri tanácsadó titulusát, mert csak szégyent hoz a nagyváradi magyarságra. Mi pedig nem kérünk belőle, sem a „nagyváradi magyarok érdekében” kifejtett munkájából! Többet ne képviselje a nagyváradi magyarokat, hiszen nem is kértük, kérte meg rá senki, csak az a román városvezető, aki eddig is és most is gúnyt űz belőlünk, nagyváradi magyarokból.

 

Pető Dalma

 

Pető Dalma Csilla,  RMDSZ-es önkormányzati képviselő

 

 

Nagyvárad Polgármesteri Hivatalának megrendelésére a belvárosban a szombati napon kerültek kihelyezésre az első három nyelvű (román, magyar, angol), a város fontosabb épületeihez és intézményeihez való eljutást segítő irányjelző feliratok. A munkálat megrendelője a város Nemzetközi Finanszírozású Beruházásokat Menedzselő Igazgatósága, a kivitelező pedig egy magánvállalkozás.

A feliratok kihelyezését követően a továbbiak felszerelésének azonnali leállítását és tartalmi ellenőrzését voltunk kénytelenek kérni, ugyanis ismét és sokadjára, azokat a polgármesteri hivatal magyar ajkú felelőseinek megkerülésével kivitelezték. Emlékeztetünk, korábban szintén közbe kellett avatkoznunk a polgármesteri hivatal épületére kihelyezett hibás intézményfeliratok ügyében, melyeket akkor is a legrövidebb időn belül lecseréltettünk, ugyanakkor hibás, botrányos magyarsággal készült anyagokat egyéb, a polgármesteri hivatalhoz tartozó szervezési egységek is adtak ki.

Tarthatatlan és botrányos

A probléma rendszerszintű, melyet folyamatosan, tűzoltásszerűen kell kezelnünk, mely helyzet fő okozója, hogy az elmúlt évtizedekben nem volt cél az önkormányzat alkalmazotti létszámán belül a magyar nemzetiségűek arányának növelése. Jelenleg a magyar alkalmazottak aránya 4% körül mozog, emiatt a magyar közösséget érintő nyelvi feladatok egy részét román ajkúak végzik az ismert eredményesség mellett. Az állapot, melyre 2008 óta folyamatosan felhívjuk a figyelmet, tarthatatlan és botrányos, ugyanakkor erős önkormányzati magyar jelenlét nélkül a változtatás esélytelen.

Éppen ezért károsnak és feleslegesnek tartjuk azokat a már megjelent politikusi reakciókat, melyek a polgármesteri hivatalon belül folyamatos harcot vívó, kis létszámú magyar szakemberekre terelik a felelősséget, hiszen most éppen azok kritizálnak és keresik politikai hasznukat a város magyarságának nehéz helyzetében, akik két és fél évtizedes városházi vezetői jelenlétük sorozatos mulasztásai és korrupciós ügyei miatt fő felelősei a kialakult kedvezőtlen helyzetnek.

Az Erdélyi Magyar Néppártnak komoly munkája fekszik abban a fájdalmasan lassú városházi attitűdváltozásban, mely eredményeképpen városunkban ismét elkezdtek megjelenni magyar nyelvű hivatalos feliratok.

Szervezetünk fontos és hiánypótló eredménynek tartja, hogy abban az időszakban, amikor a megyét vezető politikai alakulatoknak eredménytelenségük leplezése miatt elemi érdekük a folyamatos nemzetiségi feszültségkeltés, sikerült Zatykó Gyula személyében a magyar közösség ügyeivel is foglalkozó tanácsadót küldeni a nagyváradi önkormányzatba. Városunkat a megyei bársonyszékek kedvéért hagyták cserben, nekünk ezt a helyzetet kell mentenünk.

Tagadhatatlan tény, hogy komoly eredmény, hogy az említett tájékoztató feliratok az 1995 óta létező törvényi lehetőségek kihasználásával, két és fél évtizedes késéssel ugyan, de kikerülnek végre magyar nyelven is, ugyanakkor gondoskodni fogunk arról, hogy azokat a legrövidebb időn belül kijavítsák és a felelősök elnézést kérjenek Nagyvárad magyarságától.

Zárásképpen emlékeztetünk a legutóbbi EP-választások katasztrofális bihari és nagyváradi magyar (RMDSZ-es) eredményeire, illetve a Nagyváradot vezető román liberális erők előretörésére, mely miatt bizonysággá vált, hogy a Néppárt jelenléte nélkül a 2020-as önkormányzati választások után nem lesz magyar vezető a megyei tanácsban, illetve, hogy Nagyváradnak is egyedül a Néppárt sikere garantálhatja az alpolgármesteri hely visszaszerzését. Emiatt, aki erőfeszítéseinket támadja, a bihari magyarság elemi érdekeit támadja.

 

Zatykó Gyula

 

Az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete

 

Print Friendly, PDF & Email
Ladányi-Szőke Mária Magdolna
Nagyváradi író, újságíró