Történelem, másként

Hírek Vélemény

Lehet rám követ vetni, kedves sorstársaim, de annyira nem érdemes, úgy néz ki még van egy kis idő a saríja törvénykezésig, tehát most írom! Bár tudom, sokan nem értenek velem egyet, de mindig akadnak kivételek.

Furcsa dolgok jutnak az ember eszébe a pápalátogatás kapcsán. Pápákról, szentekről, főemberekről, méltóságokról. Nem akarom felsorolni, hogy hányszor vezettek meg bennünket, egyszerű magyar embereket. Hagytak cserben, árultak el, a kereszténység és a civilizáció „letéteményesei, tulajdonosai”.

Arra sem hivatkozom, hogy mennyire naivak voltunk és hittük a hazugságaikat. Egymásnak estünk, testvérvért ontottunk határokon belül és kívül, hittünk a vallásban, a magas kultúrában! Mert mi magyarok vagyunk! Jó keresztények és európaiak! Védőbástya, Európa határőrei!

Hívtak és vittek bennünket egymás ellen, már az első időktől, nem volt drága a magyar vér! Török, mongol, tatár és a mieink, önmagunk ellen! Mi balgák, mindent elhittünk, mint ma is, működött a szemfényvesztés.

Királyainkat szentekké emelték, magyar holttestek piramisán! Európa naggyá lett, és mi akkor sem eszméltünk, amikor már a nyakunkon volt a kés! Kitartottunk és hulltunk, mint ősszel a falevél. És nem jött tavasz, nem hozott a nyugat és nem a kelet. Pedig áldoztunk és reméltünk, mi szerencsétlenek.

Elment egy zsarnok, jött másik helyette.

Maradt a félelem, mert mindig féltük Istent, aki megver valós és valótlan bűneinkért, ezt mondták a papok! Mert mi bűnös faj, nemzet vagyunk, tanították okosaink! És könyörögtünk szentjeinkhez és nem vettük észre nem is a mieink, Róma adta, Róma kapta, a pápák tulajdonai ők.

Messze Hunor és Magyar!

Káin és Ábel legyetek, jött az ukáz és mi azokká lettünk! Atilla és Árpád! Talán nem is voltak a mi őseink! Barbár, Isten ostora és a Honszerző! Legyetek jó keresztények!

Megtanultunk fejet hajtani, térdepelni!

És a mellé rendelő, felemelő magyar szellem?! Nem is igaz, hogy annyi és annyi nép élhetett, maradhatott, szaporodhatott, fejlődhetett nemzetté a „népek börtönében” a magyar királyságban!

Új világrend kell, más berendezkedés!

Csak példaként, jobb az angol, francia, spanyol rabló, beolvasztó kipróbált és működő modern modell. Nekünk, erdélyi magyaroknak a pápától és nyugattól kedvelt román demokrácia! Első a román, Romániában, a többi mind csak utána, alárendelt. Ezért hullott a magyar vér, ezért álltunk a vártán, évszázadokon át!? Szentjeink szóljatok odafent, törökbarát uraink, ti is, osztrák pártiak, orosz vezetők, bukaresti politikusaink tegyetek véreitekért. Akárhol is lennétek, odafent, vagy alant a föld bugyraiban. Még vagyunk! Igaz, tele tartozással, a többség felé, vezetőink felé és az égiek felé is! Megmondta a pápa, üljünk meg a seggünkön, fátylat a múltra! Mert a föld ahol élünk keresztény meg román, meg európai. Jogaink vannak! Tartani a másik felünket is, meg dobáljunk csak kenyérrel!

Hogy tönkre a „Tündérkert”? Mi vagyunk a hibásak, mert magyarul beszélünk, mert nyikkani merünk, mert…! Merünk egyáltalán? Mi marad hát?

A későn ébredő Adyt idézve:

De ha a piszkos, gatyás, bamba

Társakra s a csordára nézett,

Eltemette rögtön a nótát:

Káromkodott vagy fütyörészett

Szebbet, jobbat szeretnék írni, kedves sorstársaim, sajnos most csak ennyire futja.

Gábor Ferenc, Tárkány

Print Friendly, PDF & Email
Ladányi-Szőke Mária Magdolna
Nagyváradi író, újságíró